Начало » РЗОК Стара Загора » КАЗАНЛЪК » ГР.КАЗАНЛЪК

Лекари в ГР.КАЗАНЛЪК

ЛекарЮрид. лицеАдресСпециалност
Аида Юлианова КараминчеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул."Л.Кабакчиев" №4,каб. №1Нервни болести
Аида Юлианова КараминчеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул. Христо Ботев №78,ет.1,каб.1Нервни болести
Ален Русев РусевЕТ Д-Р АЛЕН РУСЕВ-АПИМПул. Хр.Ботев №78 каб.8Общопрактикуващ лекар
Амер Абдула Али БазараЕТ ИППМПД-Р АМЕР АБДУЛААЛИБАЗАРАбул. Ал.Батемберг №113 вх.А ет.ІОбщопрактикуващ лекар
Амер Абдула Али БазараЕТ ИППМПД-Р АМЕР АБДУЛААЛИБАЗАРАкв.393 Ромски кварталОбщопрактикуващ лекар
Анелия Ботева-георгиеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА ЕООДгр. Казанлък, ул. Любомир Кабакчиев №4, каб.№3, каб.№7, каб.№12,каб.9Ушно-носно-гърлени болести
Анета Веселинова СлавоваМедицински център Ескулап-В ЕООДул. А. Констонтинов №6Педиатрия
Анета Веселинова СлавоваМедицински център Ескулап-В ЕООДул. Ген. СкобелевПедиатрия
Анета Веселинова СлавоваМедицински център Ескулап-В ЕООДул. Д-р Баев №15Педиатрия
Анка Йорданова БеноваИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Ендокринология и болести на обмяната
Анка Маринова КалайджиеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Физикална и рехабилитационна медицина
Анка Маринова КалайджиеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Физикална и рехабилитационна медицина
Анка Маринова КалайджиеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Физикална и рехабилитационна медицина
Анка Маринова КалайджиеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Физикална и рехабилитационна медицина
Антоанета Димитрова Тенева-атанасоваЕТ ИППМП Д-Р АНТОАНЕТА АТАНАСОВАул. Стара планина №12 каб.22Общопрактикуващ лекар
Антония Вълева ВълеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Пневмология и фтизиатрия
Антония Вълева ВълеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Пневмология и фтизиатрия
Антония Добрева Добрева-колеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА АННА 2012 ЕООДул. Л. Кабакчиев №4Педиатрия
Ася Иванова Омайникова-дамяноваЕТ ИППМП Д-Р АСЯ ОМАЙНИКОВАул. Добри Кехайов №11Общопрактикуващ лекар
Богдан Георгиев ДимовДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООДул. Стара Планина №12Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Боян Стефанов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Хирургия
Боян Стефанов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Хирургия
Боян Стефанов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Хирургия
Боян Стефанов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Хирургия
Валентина Василева ГенчеваД-Р ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ЕООДул. 23-ти Пехотен Шипченски Полк №11,ет.3,каб.1Нефрология
Валентина Господинова БончеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул."Л.Кабакчиев" №4,каб. №1Очни болести
Валентина Господинова БончеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул. Христо Ботев №78,ет.1,каб.1Очни болести
Валентина Рашева ИвановаВалентина Рашева Ивановаул. Стара Планина №12 ет.1 каб.12Педиатрия
Валентина Рашева ИвановаВалентина Рашева Ивановаул."Стара Планина" № 12 ет.1,каб.12Педиатрия
Валентина Стойчева ВълчеваИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2 каб.6Нервни болести
Валентина Тодорова СтойковаЕТ ИППМП Д-Р ВАЛЕНТИНА СТОЙКОВАул. Стара планина №12, ет.2, каб.51Общопрактикуващ лекар
Валерия Любомирова ФилиповаИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Инфекциозни болести
Ваня ВладимироваМедицинскицентър-Павелбаня ЕООДГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. СТАРОЗАГОРСКА №16Физикална и рехабилитационна медицина
Ваня ВладимироваМедицинскицентър-Павелбаня ЕООДЛ. Кабакчиев №4 Старозагорска 16Физикална и рехабилитационна медицина
Ваня Коева БончеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Вътрешни болести
Ваня Коева БончеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Вътрешни болести
Ваня Коева БончеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Вътрешни болести
Ваня Коева БончеваМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Вътрешни болести
Ваня Николова Танева-лалеваЕТ ИППМП Д-Р ВАНЯ ТАНЕВА-ЛАЛЕВАул. Стара планина №12, каб.16Общопрактикуващ лекар
Васил Георгиев ЧолевЕТ Д-Р ВАСИЛ ЧОЛЕВ ИППМДПСтара планина 12 каб.58Общопрактикуващ лекар
Велемира Цонева СемерджиеваЕТ АИППМП Д-Р В.СЕМЕРДЖИЕВАСтара планина 12 каб.17Общопрактикуващ лекар
Величка Великова АнастеноваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Величка Великова АнастеноваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Венета Христова БойчеваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВЕНЕТА БОЙЧЕВАул. Княз Александър Батенберг №3Очни болести
Венета Христова БойчеваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВЕНЕТА БОЙЧЕВАул."Княз Ал.Батенберг" №3Очни болести
Венета Христова Бойчева-МадаржиеваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВЕНЕТА БОЙЧЕВАул. Княз Александър Батенберг №3Очни болести
Венета Христова Бойчева-МадаржиеваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ВЕНЕТА БОЙЧЕВАул."Княз Ал.Батенберг" №3Очни болести
Вера Чавдарова ЛозановаЕТ ИППМП Д-Р ВЕРА ЛОЗАНОВАул. Любомир Кабакчиев №4Общопрактикуващ лекар
Веселин Василев СекуловЕТ ИПИПОМП- Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЕКУЛгр.Казанлък ул.Стара планина №12 ет.4 каб.90Общопрактикуващ лекар
Веселин Василев СекуловМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Хирургия
Веселин Василев СекуловМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Хирургия
Веселин Танев БастревЕТ ИППМП Д-Р ВЕСЕЛИН БАСТРЕВул. Стара планина №12 ет.4 каб.103Общопрактикуващ лекар
Виолета Иванова БоневаАМБУЛАТОРИЯ ЗА ГПСМП ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ГАЛЕНул. Л.Кабакчиев №4 каб.7Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Виолетка Иванова Червенкова-ершоваЕТ Д-Р ЧЕРВЕНКОВА-ИППМП-ВИОЛЕТКА ЕРШОВАСтара планина 12 ет.1 каб.21Общопрактикуващ лекар
Владимир Борисов ЧакъровМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Онкология, Хирургия
Владимир Борисов ЧакъровМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Онкология, Хирургия
Владимир Генчев ГенчевМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Владимир Генчев ГенчевМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Владимир Христов ХлебаровЕТ ИППМП Д-Р ВЛАДИМИР ХЛЕБАРОВул. Стара планина №12 каб.57Общопрактикуващ лекар
Гергана Бориславова АпостоловаЕТ Д-Р ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩул. Стара планина № 12 ет.2 каб.87Ушно-носно-гърлени болести
Гергана Бориславова АпостоловаЕТ Д-Р ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩСтара Планина 12 каб.87Ушно-носно-гърлени болести
Гергана Бориславова АпостоловаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Ушно-носно-гърлени болести
Гергана Бориславова АпостоловаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Ушно-носно-гърлени болести
Гергана Жекова ГунчеваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ГЕРГАНА ГУНЧЕВАул. Стара Планина №12 каб.18Педиатрия
Гергана Жекова ГунчеваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ГЕРГАНА ГУНЧЕВАул."Стара Планина" №12,каб.18Педиатрия
Даниела Колева ИвановаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул."Л.Кабакчиев" №4,каб. №1Ендокринология и болести на обмяната
Даниела Колева ИвановаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул. Христо Ботев №78,ет.1,каб.1Ендокринология и болести на обмяната
Дарина Георгиева КовачеваЕТ Д-р ДАРИНА КОВАЧЕВА ИППМПСтара планина 12 ет.2 каб.47Общопрактикуващ лекар
Дафинка Петрова КойчеваЕТ ИППМП Д-Р ДАФИНКА КОЙЧЕВАул. Стара планина №12, ет.1,каб.3Общопрактикуващ лекар
Дафинка Петрова КойчеваЕТ ИППМП Д-Р ДАФИНКА КОЙЧЕВАул. Розова долина №100Общопрактикуващ лекар
Деян Стефанов ТаневМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2Хирургия
Деян Стефанов ТаневМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2Хирургия
Диана Ангелова СтанковаЕТ ИППМП Д-Р ДИАНА СТАНКОВАул. Стара планина №12,каб.54Общопрактикуващ лекар
Диана Василева Вълова-ТаневаМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2Нервни болести
Диана Василева Вълова-ТаневаМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2Нервни болести
Диана Иванова ЕневаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Кожни и венерически болести
Диана Иванова ЕневаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Кожни и венерически болести
Диана Кънева РашковаЕТ АПМП- Д-Р ДИАНА РАШКОВАСтара планина 12 ет.2 каб.65Общопрактикуващ лекар
Димитър Борисов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Пневмология и фтизиатрия
Димитър Борисов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Пневмология и фтизиатрия
Димитър Борисов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Пневмология и фтизиатрия
Димитър Борисов ПоповМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Пневмология и фтизиатрия
Димитър Щерев КукушевЕТ ИПСМП-Ортоприма-ДимитърКукушевул. Александър Батемберг №109 вх.В ет.1 каб.36Ортопедия и травматология
Димо Неделчев ДимовЕТ Д-Р ДИМО ДИМОВ-ИППМДПСтара планина 12 каб.48Общопрактикуващ лекар
Динка Динева АтанасоваАмбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ Д-Р ДИНКА АТАНАСОВА ЕООДХристо Ботев №78, ет 2, каб 9Общопрактикуващ лекар
Донка Стойчева ТерзиеваИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Психиатрия
Евдокия Петкова КарагенскаЕТ АИППМП Д-Р ЕВДОКИЯ КАРАГЕНСКАул. Стара планина №12, каб.60Общопрактикуващ лекар
Екатерина Димитрова МаневскаЕТ АПМП Д-Р ЕКАТЕРИНА МАНЕВСКАул. Стара планина №12,ет.1,каб.19Общопрактикуващ лекар
Елена Костова СтратеваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Детски болести
Елена Костова СтратеваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Детски болести
Елеонора Василева ЦоноваЕТ ИППИМП Д-Р ЕЛЕОНОРА ЦОНОВАСтара планина 12 ет.2 каб.4Общопрактикуващ лекар
Енчо Петков ЕнчевАГППМП-МЕДИК-ЕС ООДул. Стара планина №12 каб.53Общопрактикуващ лекар
Захари Григоров СтойчевМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Захари Григоров СтойчевМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Захари Григоров СтойчевМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Захари Григоров СтойчевМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Захари Тодоров ДамяновАСМПГПНевроекспертООДул."Стара Планина" №12,ет.2,каб.63Нервни болести
Захари Тодоров ДамяновАСМПГПНевроекспертООДул. Стара планина №12 ет.2 каб.63Нервни болести
Златка Колева КараславоваИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Педиатрия
Ивайло Стефанов ДочевГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОЧЕН ЦЕНТЪР ЗЕНИТ ООДул. Стара планина №12 каб.№52Очни болести
Иван Стойков СтойковМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Кардиология
Иван Стойков СтойковМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Кардиология
Иван Тодоров ДимитровИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Психиатрия
Иван Христов ВуцовИПСМП ПО КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р ИВАН ВУЦОВ ЕООДул. Л.Кабакчиев №4, каб.2Кардиология
Иван Христов ВуцовИПСМП ПО КАРДИОЛОГИЯ - Д-Р ИВАН ВУЦОВ ЕООДул. Христо Ботев №8, каб. 3Кардиология
Илиан Иванов ХаджиивановЕТ Д-Р ИЛИАН ХАДЖИИВАНОВ-ИППМДПул. Стара Планина №12 ет.1 каб.1Общопрактикуващ лекар
Илия Ангелов ПопхаритовИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Хирургия
Ирина Александровна ИвановаЕТ ИППМП Д-Р ИРИНА ИВАНОВАСтара планина 12 каб.23Общопрактикуващ лекар
Йорданка Стефанова Тонева-МариноваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Пневмология и фтизиатрия
Йорданка Стефанова Тонева-МариноваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Пневмология и фтизиатрия
Кети Петрова Маналова-владковаЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВАул."Стара Планина" № 12,ет.2,каб.4Вътрешни болести
Кети Петрова Маналова-владковаЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВАул. Стара Планина №12 ет.2 каб.4Вътрешни болести
Кети Петрова Манолова-ВладковаЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВАул."Стара Планина" № 12,ет.2,каб.4Вътрешни болести
Кети Петрова Манолова-ВладковаЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВАул. Стара Планина №12 ет.2 каб.4Вътрешни болести
Кирилка Хараламбиева Андреева-РусковаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул. Христо Ботев №78,ет.1,каб.1Очни болести
Кирилка Хараламбиева Андреева-РусковаМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТул."Л.Кабакчиев" №4,каб. №1Очни болести
Кирил Петков ДжамбазовЕТ ИПСМП - УНГ Д-р Кирил ДжамбазовОТЕЦ ПАЙСИИ ХИЛЕНДАРСКИ 4 ет.3 ап.3Ушно-носно-гърлени болести
Лалчо Стефанов СтаневИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Кардиология
Лилия Христова МинчеваЕТ АИППМП Д-Р ЛИЛИЯ ХРИСТОВАул. Стара планина №12Общопрактикуващ лекар
Лиляна Господинова Пенева-СлавоваИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Очни болести
Лорета Илиева ТерзиеваМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2Ендокринология и болести на обмяната
Лорета Илиева ТерзиеваМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2Ендокринология и болести на обмяната
Мариана Георгиева МариноваЕТ ИППМП Д-Р МАРИАНА МАРИНОВАул. Стара планина 12 ет.1 каб.61Общопрактикуващ лекар
Мариета Цонева Монева-мицоваЕТ АПИМП- Д-Р МАРИЕТА МОНЕВА-МИЦОВАСтара планина 12 ет.1 каб.26Общопрактикуващ лекар
Марио Павлов КолевЕТ ИППМП Д-Р МАРИО КОЛЕВул. Стара планина №12 каб.56Общопрактикуващ лекар
Мария Георгиева ЛучеваМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2Ендокринология и болести на обмяната
Мария Георгиева ЛучеваМЦМедконсултООДул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2Ендокринология и болести на обмяната
Мария Румянова ДончеваЕТ ИППИМП Д-Р МАРИЯ ДОНЧЕВАСтара планина 12 каб.14Общопрактикуващ лекар
Мира Делчева ДимитроваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Вътрешни болести
Мира Делчева ДимитроваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Вътрешни болести
Митка Василева Василева-михалеваИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Очни болести
Неделчо Радев ТотевЕТ ИПМП Д-Р НЕДЕЛЧО ТОТЕВул. Неделчо Николов №4Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Николай Илиев НиколовЕТ ИППМП Д-Р НИКОЛАЙНИКОЛОВСтара планина 12 ет.1 каб.6Общопрактикуващ лекар
Николай Лъчезаров ЛазаровМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Николай Лъчезаров ЛазаровМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Николай Нанчев ТеневМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Ендокринология и болести на обмяната
Николай Нанчев ТеневМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Ендокринология и болести на обмяната
Николай Нанчев ТеневМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Ендокринология и болести на обмяната
Николай Нанчев ТеневМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Ендокринология и болести на обмяната
Николай Петков НаневМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Вътрешни болести
Николай Петков НаневМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Вътрешни болести
Николай Христов ХаджиевЕТ ИППМП Д-Р НИКОЛАЙ ХАДЖИЕВ23-ти Пехотен полк 11 ет.3 каб.9 и 10Общопрактикуващ лекар
Нина Крумова ЩиляноваЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НИНА ЩИЛЯНОВАул. Стара планина №12 ет.1 каб.24Педиатрия
Нина Петрова БиневаЕТ Д-Р НИНАБИНЕВА-АПМП-ИПул. Стара планина №12 каб.15Общопрактикуващ лекар
Петкана Илиева ДосеваЕТ АИПСПМП д-р Петкана Досеваул. Стара планина №12 ет.1 каб.11Педиатрия
Петя Байкова ДелчеваЕТ ИППМП Д-Р ПЕТЯ БАЙКОВАгр.Казанълк ул.Стара Планина №12 ет.4 каб.91Общопрактикуващ лекар
Радостина Владимирова Илиева-демиреваЕТ АИППМП Д-Р РАДОСТИНА ИЛИЕВА-ДЕМИРЕВАСтара планина 12 ет.1 каб.20Общопрактикуващ лекар
Райна Райчева СтояноваЕТ ИППМП Д-Р РАЙНА СТОЯНОВАул. Стара планина №12,ет.1, каб.3Общопрактикуващ лекар
Росица Иванова Велева-теневаЕТ ИППМП- Д-Р РОСИЦА ВЕЛЕВА-ТЕНЕВАул. Стара планина №12 ет.2 каб.50Общопрактикуващ лекар
Светлина Богданова ДимитроваЕТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗул. Л. Кабакчиев №4 каб.4Очни болести
Светослав Иванов ПанковМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Урология
Светослав Иванов ПанковМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Урология
Силвия Йотова АтанасоваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Гастроентерология
Силвия Йотова АтанасоваМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Гастроентерология
Снежана Желязкова Александрова-арнаудоваЕТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАИНДИВИДУАЛНАМЕДИЦИНСКАПРАКТИКАПОАМБУЛАТОРНАПЕДИАТРИЯ- Д-Р СНЕЖААЛЕКСАНДРОВАул. Стара планина №12 ет.1 каб.1Педиатрия
Станчо Христов СтанчевМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул."Христо Ботев" № 78Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Станчо Христов СтанчевМЕДИЦИНСКИЦЕНТЪРКАЗАНЛЪКООДул. Христо Ботев №78Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Стефан Ананиев ВелковАМБУЛАТОРИЯ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -Д-Р СТЕФАН ВЕЛКОВ ЕООДул. Стара Планина №12 каб.78Кожни и венерически болести
Стефан Петков ТаневИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2 каб.6Ендокринология и болести на обмяната
Стефка Василева ДимитроваАСМПГПНевроекспертООДул. Стара планина №12 ет.2 каб.63Нервни болести
Стефка Василева ДимитроваАСМПГПНевроекспертООДул."Стара Планина" №12,ет.2,каб.63Нервни болести
Стойчо Петров ТодоровИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- Д-Р СТ ТОДОРОВ ЕООДул. Христо Ботев №78,ет.1, каб.№4Ортопедия и травматология
Таня Динкова Александрова-атанасоваЕТ АИППМП Д-Р ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВАул. Стара Планина №12,ет.1 каб.19,25 и 27Общопрактикуващ лекар
Татяна Ангелова КостоваИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОКТОР ТАТЯНА КОСТОВА-МЕДИ ХЕЛП ЕООДул. Стара планина №12,ет.1, каб.№25 АОбщопрактикуващ лекар
Татяна Райчева ГидиковаИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. 23-ти Пехотен Шипченски полк №11 ет.2 каб.6Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Тодор Желев ГарговЕТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ТОДОР ГАРГОВул. Стара Планина №12,ет.4 каб.96Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Тодор Иванов ТодоровЕТ ИППМП Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ23-ти Шипченски полк 11 ет.3 каб.7Общопрактикуващ лекар
Тотка Тончева ЧукаловаИндивидуална практика за извънболнична специализирана медицинска помощ д-р Тотка Чукаловаул. Стара Планина №12 ет. 4 каб.94Кожни и венерически болести
Христо Стоянов БиневАСМПГПНевроекспертООДул. Стара планина №12 ет.2 каб.63Нервни болести
Христо Стоянов БиневАСМПГПНевроекспертООДул."Стара Планина" №12,ет.2,каб.63Нервни болести
Христо Стоянов БиневМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Нервни болести
Христо Стоянов БиневМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Нервни болести
Христо Стоянов БиневМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Нервни болести
Христо Стоянов БиневМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Нервни болести
Христо Янев ХристовМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Стара планина №12, ет.4, каб. 97Вътрешни болести
Христо Янев ХристовМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Климент №1Вътрешни болести
Христо Янев ХристовМедицинскицентърАрсеналЕООДул."Розова Долина" №100,Климент №1Вътрешни болести
Христо Янев ХристовМедицинскицентърАрсеналЕООДул. Розова Долина №100Вътрешни болести
Цветан Илиев МицовЕТ АПИМП Д-Р ЦВЕТАН МИЦОВСтара планина 12,каб.4Общопрактикуващ лекар
Цветелин Колев РайковскиИндивидуална практика за специализирана медицинска помощул. Стара планина №12 ет.1 каб.16Ушно-носно-гърлени болести
Яна Дочева СтанчеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДул. Старозагорска №8Детски болести
Яна Дочева СтанчеваМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООДУЛ."Старозагорска" №8Детски болести
Янка Иванова ЕнчеваЕТ ДОКТОР ЯНКА ИВАНОВА- АИППМПСтара планина 12,ет.2 к-т 55Общопрактикуващ лекар