Права и задължения на пациента

Страдам от нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза.