Начало » РЗОК Търговище » ТЪРГОВИЩЕ » ГР.ТЪРГОВИЩЕ» Общопрактикуващ лекар

Лекари в ГР.ТЪРГОВИЩЕ специалност Общопрактикуващ лекар

Лекар Юрид. лице Адрес Специалност
Бранимир Стоянов Михайлов Д-р Михайлов 2012 Индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) ЕООД ул.Сава Доброплодни - 3 Общопрактикуващ лекар
Веселина Василева Радушева ООД ХЕЛИОС-ГППМП кв.Запад бул.Сюрен 1 ет.1 каб.1,2,3 Общопрактикуващ лекар
Веселина Василева Радушева ООД ХЕЛИОС-ГППМП Запад бул. Сюрен 1 Общопрактикуващ лекар
Георги Владимиров Григоров ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Георги Владимиров Григоров ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Даниела Илиева Вълканова ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Даниела Илиева Вълканова ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Даниела Николова Василева ГППМП-ВИТА ООД кв.Запад-ДКЦ Св.Иван Рилски-каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Даниела Николова Василева ГППМП-ВИТА ООД кв. Запад - ДКЦСв.Иван рилски - каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Димитринка Христова Григорова ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Димитринка Христова Григорова ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Димчо Тодоров Димов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Димчо Тодоров Димов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Дияна Георгиева Баева ГППМП-ВИТА ООД кв.Запад-ДКЦ Св.Иван Рилски-каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Дияна Георгиева Баева ГППМП-ВИТА ООД кв. Запад - ДКЦСв.Иван рилски - каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Елина Спасова Николаева ООД ХЕЛИОС-ГППМП Запад бул. Сюрен 1 Общопрактикуващ лекар
Елина Спасова Николаева ООД ХЕЛИОС-ГППМП кв.Запад бул.Сюрен 1 ет.1 каб.1,2,3 Общопрактикуващ лекар
Иво Илиев Иванов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Иво Илиев Иванов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Костадинка Момчева Стаматова ЕТ Д-р Костадинка Момчева ИППМП ул. Преслав №14, ет.3 Общопрактикуващ лекар
Магдалена Цонкова Тотевска-Раднева ГППМП-ВИТА ООД кв. Запад - ДКЦСв.Иван рилски - каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Магдалена Цонкова Тотевска-Раднева ГППМП-ВИТА ООД кв.Запад-ДКЦ Св.Иван Рилски-каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Маринела Лазарова Костова ООД ХЕЛИОС-ГППМП кв.Запад бул.Сюрен 1 ет.1 каб.1,2,3 Общопрактикуващ лекар
Маринела Лазарова Костова ООД ХЕЛИОС-ГППМП Запад бул. Сюрен 1 Общопрактикуващ лекар
Маруся Стефанова Камбурова ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Маруся Стефанова Камбурова ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Милена Георгиева Михайлова СД МАНС-МЕДИКС-ГППМП ул.Руен 1 Общопрактикуващ лекар
Милкана Николова Луладжиева ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Милкана Николова Луладжиева ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Невянка Димитрова Асенова ГППМП-ВИТА ООД кв.Запад-ДКЦ Св.Иван Рилски-каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Невянка Димитрова Асенова ГППМП-ВИТА ООД кв. Запад - ДКЦСв.Иван рилски - каб.4,7,8,9 Общопрактикуващ лекар
Райна Маринова Моцова ЕТ ИППМП- д-р Райна Моцова ул.С.Катрафилов - 21 Общопрактикуващ лекар
Райна Маринова Моцова ЕТ ИППМП- д-р Райна Моцова ул. С.Катрафилов - 21 Общопрактикуващ лекар
Росица Янкова Николова ЕТ Д-р Росица Николова-ИППМП ул.Преслав-14,ет.4,каб.18 Общопрактикуващ лекар
Светослав Иванов Стефанов ООД ХЕЛИОС-ГППМП Запад бул. Сюрен 1 Общопрактикуващ лекар
Светослав Иванов Стефанов ООД ХЕЛИОС-ГППМП кв.Запад бул.Сюрен 1 ет.1 каб.1,2,3 Общопрактикуващ лекар
Стефан Манасиев Христов ЕТ Д-р Стефан Манасиев-ИППМП ул.Руен 1-ОУ Н.Вапцаров Общопрактикуващ лекар
Стоянка Спасова Димова ЕТ ИППМП - Д-р Стоянка Димова ул. Трети март -23 Общопрактикуващ лекар
Танер Исмаилов Ахмедов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Танер Исмаилов Ахмедов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Тунчер Мехмедов Кърджалиев ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Тунчер Мехмедов Кърджалиев ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Христо Колев Христов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Христо Колев Христов ООД ГП ПМП-МЕДИКА9 бул. Сюрен 1; сградата на ДКЦ Иван Рилски Общопрактикуващ лекар
Юлия Марковна Кряколова ООД ХЕЛИОС-ГППМП кв.Запад бул.Сюрен 1 ет.1 каб.1,2,3 Общопрактикуващ лекар
Юлия Марковна Кряколова ООД ХЕЛИОС-ГППМП Запад бул. Сюрен 1 Общопрактикуващ лекар