Начало » Румяна Стефанова Калудова-терзиева

д-р Румяна Стефанова Калудова-терзиева

Специалност: Ендокринология и болести на обмяната

Юрид. лице: ЕТ Д-Р РУМЯНА КАЛУДОВА - АИПСМПВБЕ

Адреси
РЗОКОбластНаселено мястоАдресТелефон
РЗОК ПловдивПЛОВДИВГР.ПЛОВДИВул. Кръстьо Пастухов 28, ет.1, каб.10888/996-654

Вашите коментари

Моля, отнасяйте се с уважение към работата на другите.

comments powered by Disqus