Начало » Станка Христева Панчева

д-р Станка Христева Панчева

Специалност: Очни болести

Юрид. лице: ЕТ Амбулатория за индивидуална практика за специализирана офталмологична помощ - д-р Пачева - Ста

Адреси
РЗОКОбластНаселено мястоАдресТелефон
РЗОК ПловдивПЛОВДИВГР.ПЛОВДИВбул. Васил Априлов №9, ет.3, каб.4032/648398

Вашите коментари

Моля, отнасяйте се с уважение към работата на другите.

comments powered by Disqus