Начало » Димитър Борисов Андонов

д-р Димитър Борисов Андонов

Специалност: Кардиология

Юрид. лице: АИПСМП - ВБК Д-Р ДИМИТЪР АНДОНОВ

Адреси
РЗОКОбластНаселено мястоАдресТелефон
РЗОК ПловдивПЛОВДИВГР.ПЛОВДИВул. Колхида - продължение, МТБ, ет.1, каб.108032/277617,0898320130

Вашите коментари

Моля, отнасяйте се с уважение към работата на другите.

comments powered by Disqus